התרומות ניתנות לזיכוי במס (סעיף 46א)

איזה סכום ברצונך לתרום?

יעוד:


פרטים מזהים וכתובת למשלוח התשורה

 
 הסתר את שמי ברשימת התורמים באתר
 
 ברצוני לקבל עדכונים בדוא"ל
 
  אני מסכים לתנאי השימוש באתר

בחר שיטת תשלום

 Solution Graphics
שליחת המחאה בדואר

הערות


הקדשה