סרטון נוסף באולפן שישי על הכחשת המקדש והעובדות ההיסטוריות והארכיאולוגיות

Posted at: 2016-12-26 by admin